Leadership on the edge

Leadership is not about a title or a designation. It’s about impact, influence and inspiration. Robin S. Sharma
Image

LEADERSHIP ON THE EDGE

Hvad er i spil?
Den teknologiske udvikling rummer potentialet til det, vi kalder videnssamfundet, men hvordan sikrer vi, at vi har et tidssvarende ledelsesparadigme? Med Leadership on the edge vil vi tilbyde at skabe og virkeliggøre en tidssvarende ledelsespraksis.

Hvem går forrest?
Hvis du har modet og lysten til at bryde ud, stikke af fra feltet og være medskaber af en ny og mere up to date ledelsespraksis, kan du enten deltage gennem en række masterclasses eller invitere os indenfor til et forløb sammen med din ledelsesgruppe. Med det i ryggen trænes du/I i at håndtere de mange og ofte uforudsigelige, organisatoriske ændringer og bevægelser, som du møder i din ledelseshverdag.

Læreprocessen
Uanset om vi arbejder med ledelsesgrupper internt i virksomheder eller med deltagere på vores masterclasses er udgangspunktet ledernes egne organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer, og de teoretiske input vil blive anvendt til at lægge alternative perspektiver på disse.

Skræddersyet forløb for ledelsesgrupper
Når vi arbejder med ledelsesgrupper sammensætter vi altid et skræddersyet forløb, der imødekommer, hvad gruppen ønsker at arbejde med, hvordan de ønsker at arbejde og med hvilken tidshorisont. Parallelt med eller før/efter arbejdet med ledelsesgruppen er det muligt også at gennemføre individuelle sessioner, hvis det ønskes.

Masterclasses
Masterclass i ledelse kan tages enkeltvis eller som et samlet forløb. Forløbet gennemføres både forår og efterår. Derfor er det muligt at tage et eller flere moduler på forårs-forløbet for så at holde en pause og tage resten på efterårs-forløbet.

Målgruppe for masterclasses
Masterclass i ledelse henvender sig primært til yngre ledere, der er i fuld gang med deres første lederjob og til specialister og projektledere, som er omgivet af en række interessenter og forskellige dagsordener.

Afsluttende dialog og feedback
Hvis man ønsker at gennemføre hele forløbet (alle tre masterclasses) afsluttes det med udarbejdelse af et paper om læreprocessen, det vil sige en kortfattet beskrivelse af, hvordan forløbet har forandret deltagerens ledelsesforståelse, og hvilke betydninger dette kan have for fremtidig ledelsespraksis. Dette paper vil udgøre afsættet for en afsluttende dialog og feedback mellem den enkelte deltager og underviserne.

Tilbage