MASTERCLASS 1

Inden for religionen ved vi, at vi tror.
I naturvidenskaben tror vi, at vi ved.
Frit efter Dalai Lama
Image

MASTERCLASS 1 afholdes:

den 26. og 27. februar 2020 og
den 22. og 23. september 2020

Prisen for deltagelse på masterclass 1: kr. 9.800 excl. moms

Prisen for deltagelse på alle tre masterclasses, som er et samlet forløb: kr. 25.000 excl. moms

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til: ms@bysennels.com

MASTERCLASS 1
Ledelsesværdi, antagelser og den organisatoriske virkelighed 

På disse dage arbejder vi med, hvordan vi som ledere tilfører reel værdi til organisationen. Vi har fokus på, hvilke antagelser, der er styrende for din ledelsespraksis og på tilknytning og adskillelse som centrale begreber i livet og i den professionelle virkelighed. Og vi arbejder med, hvordan vi kan forstå den forunderlige konstruktion, vi kalder virksomhed.

Der vil være eksterne oplægsholdere på dagene.

Ledelsesværdi
Ledelse skal, på samme måde som alle organisationens andre subsystemer, tilføre mærkbar værdi til organisationens produkter og services. Eller med andre ord, ledelse skal føre til noget, for i modsat fald mister ledelse sin betydning og berettigelse. Ledelse er desuden til for organisationen og ikke den anden vej rundt. På denne måde bliver ledelsens centrale opgave at skabe de optimale vidensmæssige, værdimæssige og ressourcemæssige forudsætninger for, at virksomheden kan yde en professionel indsats. Vi vil sammen undersøge, hvad der skal til for at dette krav opfyldes.

Antagelsernes betydning
På samme måde som alt andet i livet og arbejdslivet bygger også ledelsestænkninger og –teorier på antagelser. For dybest set kan vi ikke vide, men blot antage. Med dette fokus vil vi sammen undersøge, hvilke antagelser, der ligger bag tidsåndens ledelses-tænkninger og identificere et mere præcist og solidt grundlag for fremtidige ledelsesparadigmer.

Forandring, bevægelse og udvikling
Organisationer er levende systemer, som oprindelig var at sammenligne med organismer, der så udviklede sig til organiseringer for endelig at blive til faste strukturer, som vi i dag kalder en virksomhed. Jo fastere struktur, jo mindre spontan dialog og jo mindre rum til kreative forandringer. I en mere åben form har organisationen evnen til selvorganisering og potentialet til kreativt at konstruere sig selv ind i fremtiden.

Det er ikke alene indholdet af strategier og planer, der er vigtigt men snarere, hvordan de bliver forstået og tolket af medarbejderne og hvordan organisationen responderer på dem. 

Med dette fokus vil vi sammen undersøge, hvordan man i et komplekst, responsivt system kan skabe sammenhæng mellem organisationens strategiske makroprocesser og organisationens spontane udviklingsprocesser. Begreberne tilknytning, adskillelse og mening vil være centrale for forståelsen af grammatikken i og virkeliggørelsen af en sådan integreret indsats, som handler om at sammentænke virksomhedens strategiske makro- og mikroprocesser.

TilbageVidere til Masterclass 2