MASTERCLASS 2

The art of communication is the language of leadership. James Humes
Image

MASTERCLASS 2 afholdes:

den 24. og 25. marts 2020 og
den 28. og 29. oktober 2020

Prisen for deltagelse på masterclass 2: kr. 9.800 excl. moms.
Prisen for deltagelse på alle tre masterclasses, som er et samlet forløb: kr. 25.000 excl. moms

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til: ms@bysennels.com

MASTERCLASS 2
Ledelsesværdi, antagelser og den organisatoriske virkelighed 

På disse dage arbejder vi med, hvordan vi kan integrere det emotionelle og det kognitive i vores ledelsesforståelse. Vi ser på, hvad der bevæger mennesker og på, hvordan vi med ledelsesmæssig autenticitet kan skabe de ønskede, organisatoriske bevægelser og forandringer.

Der vil være eksterne oplægsholdere på dagene.

En integreret ledelsesforståelse
Mange ledelsestænkninger har et udelukkende kognitivt afsæt. Dette skyldes først og fremmest, at vi har tillært og veludviklet sprog for det kognitive og, at vi længe har betragtet mennesket i et rationelt perspektiv. Men kigger vi nærmere efter, vil vi se, at det er emotionerne, der bevæger mennesker. For når jeg bliver bevæget, bevæger jeg mig.

Det vil sige, først sanser og bevæges jeg, dernæst skaber jeg sprog og begreber for erkendelsen. Denne viden har afgørende betydning for, hvordan vi ledelsesmæssigt kommunikerer, såfremt vi ønsket at initiere organisatorisk bevægelse.

Det er imidlertid ikke blot et spørgsmål om, du som leder kan skabe bevægelse. Udfordringen vil til enhver tid være at skabe bevægelse i en bestemt retning. Derfor handler ledelse både om at skabe retning og om at skabe bevægelse.

Autenticitet i ledelse
Autenticitet indebærer, modsat hvad mange tror, ikke blot ’til enhver tid at være sig selv’, men betyder at vide, hvem vi er og balanceret at kunne sætte dette jeg i spil i den ledelsesmæssige relation. Eller i et eksistentielt perspektiv både at kunne handle med afsæt i sine dybeste værdier og samtidig være i sine handlinger. Vi ved desuden, at det vi kan kalde ’akustisk’ ledelseskommunikation eller dialogen ansigt til ansigt har langt større impact på organisationen end de digitale eller mindre ’ægte’ kommunikationsformer. Eller for at udtrykke det kort: affekt leder til effekt.

Derfor kan vi med fordel undersøge, hvordan vi kan balancere vores væren i og vores affektive og kognitive kommunikation i lederrollen, så vi med vores ledelsesmæssige interventioner kan opnå den størst mulige effekt i de organisatoriske bevægelser og forandringer.

Bevægelse i ledelse – ledelse i bevægelse
Ledelse i et bevægelsesperspektiv handler om, at man som leder via sin ledelse skaber bevægelser i organisationen, og at man via disse bevægelser samtidig selv lader sig bevæge. En sådan forståelse opløser delvist dualismen mellem leder og medarbejder og transformerer ledelse til en proces af samskabelse. Fra noget, som udøves i forhold til nogen, til noget, som begge parter medskaber. For den organisatoriske kompetence er langt større, end vi sædvanligvis forestiller os. Ved at lytte til organisationen, og lade sig bevæge af disse input, vil det blive muligt som leder at skabe, nye bevægelser, som vi tidligere ikke havde forestillet os.

Til denne ledelsesforståelse knytter der sig to ledelsesdefinitioner om ledelse i et strategisk og et operationelt perspektiv. De bygger begge på, at mennesker kun knytter sig til det, de oplever som meningsfuldt. Ledelse på et strategisk niveau vil handle om at konstruere felter af meningsfulde forbindelsesmuligheder. På et operationelt niveau vil det handle om at ledsage organisationens skiftende positioneringer, så den kan forbinde sig kompetent til feltet af meningsfulde forbindelsesmuligheder.

TilbageVidere til Masterclass 3