MASTERCLASS 3

Vi arbejder med, hvordan du som leder inden for rammen kan orkestrere din virkelighed.ole dissing
Image

MASTERCLASS 3 afholdes:

den 23. og 24. april 2020 og
den 26. og 27. november 2020

Prisen for deltagelse på masterclass 3: kr. 9.800 excl. moms

Prisen for deltagelse på alle tre masterclasses, som er et samlet forløb: kr. 25.000 excl. moms

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til: ms@bysennels.com

MASTERCLASS 3
Ledelseskompetencer,  navigation, orkestrering og koreografi som ledelsesanaloger 

Disse dage arbejder vi med, hvad det er, som i detaljen rør sig i den organisatoriske virkelighed. Vi ser på, hvordan ledelse med kunstens hjælp kan nytænkes og på, hvordan vi kan udvide klaviaturet af ledelseskompetencer til håndtering af det, som er i spil på de organisatoriske arenaer.

Der vil være eksterne oplægsholdere på dagene.

Konstruktionismens poesi
Virkeligheden er ikke noget, som bare er. Den bliver altid skabt af nogen, nemlig af hver enkelt følelse og tanke, som opstår i situationen mellem os. På denne måde er virkeligheden en samskabt konstruktion. Ligeledes kan mennesket ikke udvikle sig selv alene, hvorfor al udvikling vil finde sted i en sammenhæng med andre.

Vi undersøger her, hvordan vi bliver den, vi er, og hvordan vi udvikler os og det, vi kalder virkeligheden.

Disse temaer vil blive udfoldet i et erkendelsesteoretisk perspektiv som forudsætning for, at vi kan forstå den organisatoriske kompleksitet. Og for at vi kan tilegne os forståelsen for den dynamiske grammatik, som er en forudsætning for at kunne udvikle og forandre kompetent i virksomhedens processer.

Orkestrering og koreografi som ledelsesanalogier
Når den organisatoriske virkelighed bliver kompleks, har vi ofte tendens til enten at reducere kompleksiteten, at blive repetitive i vores ledelseshandlinger eller til at gøre mere af det samme, som vi ser det med målinger, kontrol og styring.

Imidlertid kan vi ikke løse vore problemer med den samme tænkning, som vi skabte dem. Vi må derimod hente inspiration fra andre kilder. Med begreberne orkestrering og koreografi henter vi inspiration fra kunsten og udvider dermed feltet for de klassiske ledelsesforståelser.

Orkestrering og koreografi giver på hver sin måde mulighed for organisatorisk kreativitet og innovation samt rummer forskellige niveauer af organisatorisk sam- eller medskabelse. Desuden giver de to begreber liv til de skabende processer og sikrer organisatorisk virkeliggørelse.

Affektive og kognitive ledelseskompetencer
Stigende samfundsmæssig og organisatorisk kompleksitet samt nye ledelsesformer vil nødvendigvis kalde på anderledes ledelseskompetencer. For når kompleksiteten stiger, vil præcise udsagn miste deres mening, og meningsfulde udsagn vil miste deres præcision.  Dette forhold vil fordre anderledes tænkninger og begreber samt påvirke måden, vi ledelsesmæssigt kommunikerer i organisationen.

Dette emne vil handle om, hvordan vi kreativt kan sammentænke en række kognitive kompetencer og meta-kompetencer med andre overvejende affektive kompetencer, så vi kan forstå, agere i og mere kompetent kan håndtere den nye organisatoriske virkelighed.

Tilbage