MASTERCLASS

Hvis du har modet og lysten til at bryde ud, stikke af fra feltet og være medskaber af en ny og mere up to date ledelses- og kommunikationpraksis, så meld dig til at deltage på vores masterclasses. Her trænes du i at håndtere de mange og ofte uforudsigelige, organisatoriske ændringer og bevægelser, som du møder i din ledelseshverdag.


MASTERCLASS 1

Ledelsesværdi, antagelser og den organisatoriske virkelighed.

MASTERCLASS 2

Ledelsesforståelse, autensitet og bevægelse i ledelse.

MASTERCLASS 3

Konstruktionismens poesi, orkestrering og koreografi som alternative ledelsesforståelser

Målgruppe for masterclasses
Masterclass i forandringsledelse & kommunikation henvender sig primært til yngre ledere og ledere, der er i fuld gang med deres første lederjob. Uddannelsen henvender sig også til specialister og projektledere, som er omgivet af en række interessenter og forskellige dagsordener og har brug for nye input til deres ledelse og kommunikation.

Enkeltvis eller forløb
Masterclass i forandringsledelse & kommunikation kan tages enkeltvis eller som et samlet forløb. Forløbet gennemføres både forår og efterår. Derfor er det muligt at tage et eller flere moduler på forårs-forløbet for så at holde en pause og tage resten på efterårs-forløbet.

Afsluttende dialog og feedback
Hvis man ønsker at gennemføre hele forløbet (alle tre masterclasses) afsluttes det med udarbejdelse af et paper om læreprocessen, det vil sige en kortfattet beskrivelse af, hvordan forløbet har forandret deltagerens ledelses- og kommunikationforståelse, og hvilke betydninger dette kan have for fremtidig praksis. Dette paper vil udgøre afsættet for en afsluttende dialog og feedback mellem den enkelte deltager og underviserne.

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til: ms@bysennels.com