Skræddersyet forløb

Ledelse som koreografi, her kan vi låne tænkning og begreber fra dansen som kunstart.OLE DISSING
Image
Hvis du er interesseret i at høre mere eller få et skræddersyet oplæg til et forløb for din ledelsesgruppe, kan du skrive en mail til: ms@bysennels.com

SKRÆDDERSYET FORLØB

Når vi arbejder med ledelsesgrupper sammensætter vi altid et skræddersyet forløb, der imødekommer, hvilke ledelses- og kommunikationstemaer gruppen ønsker at arbejde med, hvordan de ønsker at arbejde og med hvilken tidshorisont. Parallelt med et forløb for ledelsesgruppen eller før, under og efter forløbet gennemfører vi ofte individuelle sessioner med lederne, som blandt andet sikrer, at forløbet i ledelsesgruppen forankres hos den enkelte.

Forløbet
Udgangspunktet for forløbet er ledernes egne organisatoriske og ledelses- og kommunikationsmæssige udfordringer, og de teoretiske input vil blive anvendt til at lægge alternative perspektiver på disse. Vi sammensætter emner og sessioner ud fra behov og ønsker, så vi sikrer størst mulig værdi for ledelsesgruppen og organisationen. Inden opstart anbefaler vi, at gennemføre individuelle samtaler for at sikre det bedste grundlag for forløbet, hvad enten der er tale om en enkelt dag eller flere seancer over en længere periode.

Hvad er i spil?
Den teknologiske udvikling rummer potentialet til det, vi kalder videnssamfundet, men hvordan sikrer vi, at vi har et tidssvarende ledelsesparadigme. Med vores tilgang, som vi kalder Leadership on the edge vil vi sammen med de ledelsesgrupper, vi bliver inviteret ind i, tilbyde at skabe og virkeliggøre en tidssvarende ledelses- og kommunikationspraksis.

Så hvis du har modet og lysten til at bryde ud, stikke af fra feltet og være medskaber af en ny og mere up to date praksis inden for ledelse og kommunikation, er du velkommen til at invitere os inden for til et forløb sammen med din ledelsesgruppe. Med det i ryggen træner vi ledere i at håndtere de mange og ofte uforudsigelige, organisatoriske ændringer og bevægelser, som de møder i ledelseshverdagen.

Forankring
Vi anbefaler, at ledelsesgruppen og lederne individuelt udarbejder et paper om forløbet og læringen, det vil sige en kortfattet beskrivelse af, hvordan forløbet har forandret gruppens og ledernes forståelse, og hvilke betydninger dette kan have for fremtidig praksis. Det sikrer en større forankring af forløbet både i gruppen og hos den enkelte. Dette paper vil udgøre afsættet for en afsluttende dialog og feedback i ledelsesgruppen.

Tilbage